Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Uzman Çavuş

Uzman çavuş, Türk Silahlı Kuvvetlerinde sürekli görev başında olması gereken önemli derecedeki teknik ve kritik görev yerlerinde Uzman onbaşı ve Uzman çavuş rütbelerinde yer alan asker kişilerdir. Ülkemizde 3269 sayılı Uzman erbaş kanununa dayanarak görev alan Uzman çavuşlar, bu konunda personelde aranacak nitelikler müracaat şekli ve kabul...

Teğmen

Teğmen, Teğmenin asıl olarak yapmış olduğu görev takım komutanlığıdır. Teğmen rütbesi, Asteğmen ile Üsteğmen arasında yer almaktadır ve Teğmen görevindeki kişiler Osmanlı Devleti zamanında Mülazımı Sani olarak anılmışlardır. Teğmen kelimesi Türkçede ise hücum eden, saldıran anlamlarını taşımaktadır.Teğmen rütbe...

Onbaşı

Onbaşı, Türk silahlı kuvvetlerinin erlikten sonra gelen ilk rütbe sahibi askere verilen konumun adıdır. Birlikte kendisine verilen tim ya da birliğin amiri, kendisinin bir üst rütbesinde olan çavuşun yardımcısıdır. Onbaşılar acemilik eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilir, bir sınava tabii tutulurlar. Sınav sonucunda başarılı olanlar ...

Uzman Onbaşı

Uzman Onbaşı, genellikle ilk okul mezunu olarak askerliğini yaptıktan sonra, Türk Silahlı Kuvvetlerinde kalarak görevini sürdürerek kritik ve teknik olarak uzmanlık vazifelerini yapan kişilerdir. Uzman onbaşılar Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik kurumu ve emekli sandığına bağlı olarak kritik ve teknik olan sınıflarda görevli personeld...

Sözleşmeli Er

Sözleşmeli er, Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaşa her daim hazırlıklı, fiziksel ve ruhsal açıdan zor koşullara dayanıklı, arazi şartlarında uzun süreli görevlere uyum sağlayabilecek personel yetiştirmek amacıyla temin ettiği profesyonel askerlerdir. Mecburi askerlik hizmetini yapan erlerden daha yoğun bir eğitim temposuna tabi tutulurlar...

Uzman Jandarma

Uzman jandarma, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir rütbe ve bu rütbeyi taşımakta olan asker olarak bilinir. Hali hazırda Ankara Jandarma Okullar Komutanlığında bir yıl süre içerisinde Uzman jandarma askeri okulunu yani JANU'yu başarıyla bitiren Uzman jandarma çavuştan Uzman jandarma 8. Kademeli çavuş rütbesine sahip olan sadece jandarma gen...

Çavuş

Çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki erlere verilen ikinci yüksek rütbe olarak karşımıza çıkmaktadır. Erleri temsilen kullanılan bu rütbe onbaşı rütbesinin bir kademe üstü olarak bilinmektedir. Çavuşların bir manganın komutanı olduğunu görebilmek de mümkündür. Askeriyeye bakıldığı zaman çavuşların nöbet tutmadıkları görülür, ancak kom...

Komiser Yardımcısı

Komiser Yardımcısı, özellikle gençlerin istedikleri en güzel mesleklerden biri olup devlete ve vatan uğruna bir iş olmasıdır. Ayrıca komiser yardımcısı olmak için belli bir uğraş verilmeli ve çaba gösterilmelidir. Belli standartları olan bir meslek olmaktadır. Fakat okuyan kişi için bu standartlar çok basit olmaktadır. Örneğin emniyet t...

Astsubay Kıdemli Başçavuş

Astsubay Kıdemli Başçavuş, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bulunan astsubay gruplarının en üst rütbesinde yer almaktadır. Türk silahlı kuvvetlerinde Emniyet Genel müdürlüğüne göre daha çok rütbe bulunmaktadır. Astsubay Kıdemli Başçavuşlar göreve önce Astsubay olarak başlamaktadır. Astsubay olabilmek için öncelikle belirli yaş ve nitelikler...

Rütbe

Rütbe, devlet memurlarında, orduda hiyerarşik mevkiyi belirten unvanı ve unvanı simgeleyen işaretlerdir. Görevli ve yetkili personelin hiyerarşik mevkisini gösterir. Askerlik alanında emir komuta zincirini çalıştırmak için, disiplini sağlamak ve korumak için, rütbe kullanılmaktadır. Memurlarda hükümetin taleplerinin yerine getirilmesi a...

Üsteğmen

Üsteğmen, bir askerlik terimidir. Orduda rütbesi teğmenle yüzbaşı arasında olan subaylara denir. Birçok ülkede kara-hava kuvvetlerinde asıl görevi takım komutanlığı olan ve teğmenle yüzbaşı arasındaki askeri rütbe. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görev süreleri altı yıldır. Doktora, sanatta yeterlilik veya master programlarını bitirme gibi...

Orgeneral

Orgeneral Türk silahlı kuvvetlerinde Kara kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri komutanlığında bulunmakta olan en üst düzey rütbelerden biridir. Orgeneral rütbesi ayriyeten süre beklemekle ulaşılacak en üst düzey rütbedir. Orgeneralin bir üstü Mareşal rütbesidir ve bu rütbeye süre beklemekle ulaşılamaz. Bu nedenle Orgeneral çok önemli bir üst düzey ...

Polis Memuru

Polis Memuru, kişilerin güvenliğini ve kamu düzenini korumak için yetiştirilen ve göreve alınan, kamu düzenine karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına sevk eden kişi olarak bilinir. Polis memuru kamu düzeninin sağlanmasında gece gündüz demeden çalışan ve kendisine verilen görevi hakkıyla yerine getiren memurdur. Polis memuru ...

Binbaşı

Binbaşı, kara, deniz ve hava kuvvetlerinde yer alan temel görevi bölük ya da tabur komutanlığı olan, yüzbaşı ve yarbay arasında bulunan askeri bir rütbedir. Bunun NATO kodu ise OF-3 olarak belirlenmiştir. Binbaşı rütbesinin görev süresi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 5 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak erken terfi ve üstün kıdem sebebiyle g...

Asteğmen

Asteğmen, pek çok ülkedeki kara ve hava kuvvetlerinde asıl görevi takım ya da kısım komutanlığı olan ve en düşük subay rütbesi olarak karşımıza çıkan askeri rütbedir. Tük Silahlı kuvvetlerinde en küçük rütbeli subay olan bu askerler subay alt sınıflamasında yedek subay olarak karşımıza çıkmaktadır.Asteğmen rütbesin...

Albay

Albay, asıl görevi alay komutanlığı olan, kara ve hava kuvvetlerinde yarbay ile tuğgeneral arasında kalan askeri rütbedir. Osmanlı ordusuna baktığımız zaman Osmanlı Ordusunun klasik dönemlerinde bu rütbe yerine "Alaybeyi" tanımlamasının kullanıldığı görülmektedir. 19 ve 20. Yüzyıllara gelindiği zaman ise "Miralay" tanımının kullanılması söz ...

Yüzbaşı

Yüzbaşı, pek çok ülkenin hava ve kara kuvvetlerinde yer alan ve asıl görevi bölük komutanlığı olan kişilere verilen rütbedir. Bu rütbe Üsteğmenlikle Binbaşılık arasında kalmaktadır. Normal şartlar altında bu kişilerin Harp Akademisinden mezun olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 6 yıl görevde kalmaları gerekmektedir.

Yarbay

Yarbay, ülkelerin birçoğunda hava ve kara güçlerinde ana görevi tabur komutanlığı olan bir askeri aşamadır. Askeri aşamaları Subaylıktır. Binbaşı ve Albay arasında yer almaktadır komuta olarak.Yarbayların Türk Silahlı Kuvvetlerindeki çalışma görev süreleri üç yıldır. Ayrıca Yarbay rütbeli subaylar, Hava Kuvvetlerinde filo...

Sözleşmeli Onbaşı

Sözleşmeli onbaşı, Sözleşmeli erler en az üç yıl en fazlada yedi yıl görev yapacaklar. İki yılda bir üst rütbeye yükselerek sırasıyla sözleşmeli onbaşı olacaktır. Yani sözleşmeli er olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileriyle ilgili sınavlara tabi tutularak ve amirlerinin kanaatlerin...

Astsubay Çavuş

Astsubay Çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki en küçük astsubay rütbesidir. Terfi etmeleri durumunda Astsubay Kıdemli Çavuş olmaları mümkün olmaktadır. Astsubay Çavuşluk rütbesinde bulunan kişilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığında muharip sınıflarda genel olarak Takım astsubayı, Tank komutanı, Havan kısım komutanı, Unsur komutanı ve To...

1. Sınıf Emniyet Müdürü

1. Sınıf Emniyet Müdürü polis teşkilatında çok önemli bir yere sahip olan üst düzey bir rütbedir. 1. Sınıf emniyet müdürü ayrıca bir polisin ulaşmak isteyeceği en iyi mevkilerden biridir. 1. Sınıf emniyet müdürünün bir üstü emniyet genel müdürü olarak geçmektedir. Bir alt rütbesi ise 2. Sınıf emniyet müdürü olarak bilinmektedir. 1. Sınıf emn...

Tümgeneral

Tümgeneral, Türk Silahlı Kuvvetlerinde son derece önemli görevlere sahip olan ve oldukça yüksek rütbeler arasında yer alan bir rütbedir. TSK içerisinde sözü hemen hemen her rütbeye geçen tümgeneral ülkemizde deniz kuvvetlerinde de görev yapan bir rütbedir. Fakat deniz kuvvetleri arasında rütbe adı az da olsa değişikliklere uğrayarak "Tümamir...

Emniyet Amiri

Emniyet amiri, yasalar ve ilgili mevzuat doğrultusunda önleyici, adli, idari ve diğer yetki, görev ve sorumluluklarının verimli, etkili ve mesleki etik değerler çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla ekipler amiri olarak görev yapan nitelikli kişilere verilen addır. Bu rütbe Emniyet Genel Müdürlüğünde rütbesi 4. Sınıf Emniyet mü...

Kıdemli Baş polis

Kıdemli Baş Polis, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Baş polislik ve Komiser Yardımcılığı arasında kalan rütbedir. Bu rütbe Emniyet Genel Müdürlüğünde istihdam etmekte olan Baş polisler arasında gerekli kıdem derecesini dolduranlara verilmektedir. Fiilen 6 yıl Baş polis olarak görev yapan kişilerin bu rütbeye atanma hakkı bulunmaktadır. Bu ...

Er

Er, kelime anlamı olarak birçok anlamı vardır. Genel olarak ilk akla gelen anlamı askerlere verilen isimdir. Askeriyede en alt tabakada bulunan rütbesi olmayan askerlere er denilmektedir. Diğer anlamları ise er; erkek demektir. Bir diğer anlamı ise er; yiğit heybetli ve işini bilen dürüst insanlara denilmektedir. Fakat er denildi mi özellikl...

3. Sınıf Emniyet Müdürü

3. Sınıf Emniyet Müdürü, polis teşkilatında önemli bir yere sahip olan üst düzey rütbelerden sadece birisidir. 3. Sınıf emniyet müdürleri polis akademisi mezunlarından oluşmaktadır. Polis meslek eğitim merkezleri ve polis meslek yüksek okullarından mezun olanlar 3. Sınıf emniyet müdürü rütbesine ulaşamamaktadır. Sadece bu durum b...

Korgeneral

Korgeneral pek çok ülkede hava ve kara kuvvetleri bünyesinde asli görevi kolordu komutanlığı olan kişilere verilen rütbedir. Bu rütbe Tümgeneralle Orgeneral arasında kalmaktadır. Deniz kuvvetlerinde bu rütbenin karşılığı koramiral olarak karşımıza çıkar.Korgeneraller Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kıta görevlerini Kol...

Tuğgeneral

Tuğgeneral, orduda kara ve hava kuvvetlerindeki temel görevi tugay komutanlığı olan, albay ve tümgeneral arasında bulunan askeri bir rütbedir. Bunun NATO KODU ise OF-6 olur. Tuğgeneralin deniz kuvvetlerinde olan karşılık rütbesi ise tuğamiraldir.Ülkemizde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en düşük seviyede olan gener...

2. Sınıf Emniyet Müdürü

2. Sınıf Emniyet Müdürü, polis teşkilatının gözde rütbelerinden biridir ve bu rütbeye ulaşmak tam bir kariyer başarısıdır. 2. Sınıf emniyet müdürleri polis akademisi mezunlarından oluşan bir meslek grubudur. Polis mesleki eğitim merkezler ve Polis meslek yüksek okulları mezunları bu rütbelere ulaşamaz sadece akademi mezunu olan polis memurla...

4. Sınıf Emniyet Müdürü

4. Sınıf Emniyet Müdürü Emniyet genel Müdürlüğü rütbe sıralamasında 5. Sırada yer almaktadır. Emniyet amiri ile 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbeleri arasında yer alır. Bu kişiler Polis Akademisinden mezun olmaktadırlar.4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine sahip olan kişilerin Şube müdürü, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, H...

Başpolis

Başpolis Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Polis memuru ile Kıdemli Başpolis rütbeleri arasında kalan ilk kademe polis amiri rütbesidir. Bu rütbe Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam etmekte olan polis memurları içinden kıdemli olan ve sicili temiz olanlara 10 Nisan 2011 itibariyle verilmeye başlanmıştır. 6 yıl fiilen çalışan Başpoli...

Dedektif

Dedektif, kişilerin ya da kurumun, kamu imkânlarıyla çözüme ulaştıramadığı ya da çözüm sonucunda ivedilik olan özel ya da resmi konularını araştırıp çözen TC kanunları ve TC hukuku, medeni kanun hakkında, özel hayatın gizliliği ilkesi hakkında ve anayasa, yasalar, tüzükler gibi bütün kanun ve kurallara uygun olarak büyük bir dikkatle in...

Başkomiser

Başkomiser, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Komiser ile Emniyet Amiri rütbeleri arasında kalan polislik rütbesidir. Başkomiserlerin Polis Akademisinden mezun olduğu görülür. Bu kişiler karakollarda Karakol Amiri ve şubelerde de Büro Amiri olarak görev alabilmektedirler.Polis Akademisinden mezun olan Başkomiserlerin bu ...

Komiser

Komiser, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan rütbesi Komiser Yardımcısı ve Başkomiser arasında bulunan polislere verilen rütbedir. Polis Akademisinden mezun olan komiserlerin karakollarda grup amirliği, karakol amir vekilliği ve ilçe emniyet amir vekilliği görevini yaptıklarını görebilmek mümkündür. Şubelere bakıldığı zaman ise ko...

 

Uzman Çavuş
Teğmen
Onbaşı
Uzman Onbaşı
Sözleşmeli Er
Uzman Jandarma
Çavuş
Komiser Yardımcısı
Astsubay Kıdemli Başçavuş
Rütbe
Üsteğmen
Orgeneral
Polis Memuru
Binbaşı
Asteğmen
Albay
Yüzbaşı
Yarbay
Sözleşmeli Onbaşı
Astsubay Çavuş
1. Sınıf Emniyet Müdürü
Tümgeneral
Emniyet Amiri
Kıdemli Baş polis
Er
3. Sınıf Emniyet Müdürü
Korgeneral
Tuğgeneral
2. Sınıf Emniyet Müdürü
4. Sınıf Emniyet Müdürü
Popüler İçerik
Uzman Çavuş
Uzman Çavuş
Uzman çavuş, Türk Silahlı Kuvvetlerinde sürekli görev başında olması gereken önemli derecedeki teknik ve kritik görev yerlerinde uzman onbaşı ve uzma...
Teğmen
Teğmen
Teğmen, Teğmenin asıl olarak yapmış olduğu görev takım komutanlığıdır. Teğmen rütbesi, Asteğmen ile Üsteğmen arasında yer almaktadır ve Teğmen görev...
Onbaşı
Onbaşı
Onbaşı, Türk silahlı kuvvetlerinin erlikten sonra gelen ilk rütbe sahibi askere verilen konumun adıdır. Birlikte kendisine verilen tim yada birliğin a...
Uzman Onbaşı
Uzman Onbaşı
Uzman Onbaşı, genellikle ilk okul mezunu olarak askerliğini yaptıktan sonra, Türk Silahlı Kuvvetlerinde kalarak görevini sürdürerek kritik ve teknik o...
Sözleşmeli Er
Sözleşmeli Er
Sözleşmeli er, Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaşa her daim hazırlıklı, fiziksel ve ruhsal açıdan zor koşullara dayanıklı, arazi şartlarında uzun süreli...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Uzman Çavuş
Teğmen
Onbaşı
Uzman Onbaşı
Sözleşmeli Er
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024